19.06.2024


Документи за промяна на предназначението на земеделските земи за изграждане на обекти за производство на енергия по чл. 24б, ал. 6 от ЗОЗЗ 161.00 KB
Д О К Л А Д ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ”ЗЕМЕДЕЛИЕ” – СОФИЯ-ГРАД ЗА 2023 Г. 75.83 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СТАТУТ НА ИМОТ 89.50 KB
19.04.2022г. Методология за измерване и управление на удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от Областна дирекция „Земеделие“ – София-град 165.07 KB
04.04.2022г. Анкетна карта за проучване удовлетвореността на потребителите на административни услуги. (Попълнените анкети могат да бъдат изпращани по електронна поща или пускани на обособените места в ОДЗ и ОСЗ) 72.41 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА АКТ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ПРИ ПРОМЯНА НА ТЯХНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 138.50 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕСТИТУЦИОННИ ПРЕТЕНЦИИ 139.50 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 70 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СТОПАНИСВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 186.50 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 69 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СТОПАНИСВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 166.50 KB
ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 168.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ТЕЛЕФОН:

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник - петък 8:30-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg