25.02.2024


09.02.2024г. Съобщение, относно проведен конкурс за заемане на длъжността: “Началник на Общинска служба по земеделие Източна” - (една щатна бройка) към Главна дирекция „Аграрно развитие“ на Областна дирекция „Земеделие” – София-град 13.17 KB
08.02.2024г. Формуляр за окончателни резултати след проведен конкурс за длъжността “Младши експерт в Общинска служба по земеделие Източна”, към Главна дирекция „Аграрно развитие”, в Областна дирекция “Земеделие” – София-град 16.26 KB
29.01.2024г. Информация до допуснатите кандидати за длъжността “Младши експерт в Общинска служба по земеделие Източна”, към Главна дирекция „Аграрно развитие”, в Областна дирекция “Земеделие” – София-град 99.00 KB
29.01.2024г. Информация до допуснатите кандидати за длъжността “Началник на Общинска служба по земеделие Източна”, към Главна дирекция „Аграрно развитие”, в Областна дирекция “Земеделие” – София-град 98.00 KB
26.01.2024г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “Началник” на Общинска служба по земеделие Източна, към Главна дирекция ''Аграрно развитие'', в Областна дирекция “Земеделие” – София-град 73.59 KB
26.01.2024г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “Младши експерт в Общинска служба по земеделие – Източна'', към Областна дирекция “Земеделие” – София-град 67.77 KB
Декларация за информираност 83.16 KB
09.01.2024г. Заповед за обявяване на конкурс за заемане на длъжността: “младши експерт” – (една щатна бройка) в Общинска служба по земеделие Източна към Главна дирекция “Аграрно развитие” на Областна дирекция „Земеделие” – София-град 110.00 KB
09.01.2024г. Областна дирекция „Земеделие” – София-град обявява конкурс за заемане на длъжността:“младши експерт” – (една щатна бройка) в Общинска служба по земеделие Източна към Главна дирекция “Аграрно развитие” на Областна дирекция „Земеделие” – София-град 77.72 KB
09.01.2024г. Заповед за обявяване на конкурс за заемане на длъжността: “Началник на Общинска служба по земеделие Източна” - (една щатна бройка) към Главна дирекция „Аграрно развитие“ на Областна дирекция „Земеделие” – София-град 119.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ТЕЛЕФОН:

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник - петък 8:30-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg