21.06.2024


10.05.2024г. Методика за провеждане на конкурс за заемане на длъжността: “Старши експерт в Общинска служба по земеделие – Западна'', към Областна дирекция “Земеделие” – София-град 100.00 KB
10.05.2024г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: “Старши експерт в Общинска служба по земеделие – Западна'', към Областна дирекция “Земеделие” – София-град 68.38 KB
08.05.2024г. Заповед за прекратяване конкурс за длъжността: "главен експерт" в дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” на Областна дирекция „Земеделие” - София-град 77.00 KB
24.04.2024г. Заповед за конкурс за заемане на длъжността: “старши експерт” - в Общинска служба по земеделие Западна, към Главна дирекция “Аграрно развитие” на Областна дирекция „Земеделие” – София-град 114.00 KB
24.04.2024г. Обявление за конкурс за заемане на длъжността: “старши експерт” - в Общинска служба по земеделие Западна, към Главна дирекция “Аграрно развитие” на Областна дирекция „Земеделие” – София-град 80.38 KB
24.04.2024г. Заповед за конкурс за заемане на длъжността “главен експерт” в дирекция “Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” на Областна дирекция „Земеделие” София-град 96.00 KB
24.04.2024г. Обявление за конкурс за заемане на длъжността “главен експерт” в дирекция “Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” на Областна дирекция „Земеделие” София-град 77.09 KB
Заявление за участие в конкурс 76.50 KB
Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС 15.47 KB
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ТЕЛЕФОН:

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник - петък 8:30-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg