02.07.2020


18.03.2020 год. ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ ” В ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СОФИЯ ГРАД 82.00 KB
Система за провеждане и определяне на резултатите от тест в конкурса “главен счетоводител” в дирекция „Административно - правна, финансово -стопанска дейност и човешки ресурси” към Областна дирекция “Земеделие” София град. 94.00 KB
ИНФОРМАЦИЯ до допуснатите кандидати за длъжността “главен счетоводител” в дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” към Областна дирекция “Земеделие” София град 79.50 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “главен счетоводител” в дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” към Областна дирекция “Земеделие” София град 71.85 KB
ОД "Земеделие" София град, обявява конкурс за заемане на длъжността “главен счетоводител” в дирекция “Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” на Областна дирекция „Земеделие” София град 84.00 KB
Заявление за участие в конкурс 76.50 KB
Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС 15.47 KB

АДРЕС:

гр. София 1408,
бул. Витоша №148 

 

За контакти, натиснете ТУК !
                                                            

Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗДлъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg