28.09.2023


20.09.2023г. Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността “началник на Общинска служба по земеделие Източна”, към Главна дирекция „Аграрно развитие”, в Областна дирекция “Земеделие” – София-град 16.08 KB
11.09.2023г. Информация до допуснатите кандидати за длъжността “началник на Общинска служба по земеделие Източна”, към Главна дирекция „Аграрно развитие”, в Областна дирекция “Земеделие” – София-град 88.00 KB
08.09.2023г. Система за определяне на резултатите от представената концепция по обявения конкурс за длъжността: “Началник на Общинска служба по земеделие Източна'' към Главна дирекция „Аграрно развитие” в Областна дирекция “Земеделие” – София-град. 98.50 KB
01.09.2023г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “Началник” в Общинска служба по земеделие Източна, към Главна дирекция "Аграрно развитие", в Областна дирекция “Земеделие” – София-град 67.17 KB
28.08.2023г. Заповед за назначаване на конкурсна комисия, относно конкурс за длъжността “Началник в Общинска служба по земеделие Източна“ към Главна дирекция “Аграрно развитие” на Областна дирекция „Земеделие” – София-град 77.50 KB
14.08.2023г. Областна дирекция „Земеделие” – София-град, обявява конкурс за длъжността: “Началник на Общинска служба по земеделие Източна” към Главна дирекция „Аграрно развитие“. 93.79 KB
Заявление за участие в конкурс 76.50 KB
Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС 15.47 KB
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ТЕЛЕФОН:

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник - петък 8:30-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg