14.07.2024


27.06.2024г. Изменена заповед ПО-09 на Директора на ОД "Земеделие" - София-град, относно определяне на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади изготвено на основание чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ за календарната 2024 год. за землище на ОСЗ Източна - Долни Пасарел 88.00 KB
11.04.2024г. Изменени заповеди ПО-09 на Директора на ОД "Земеделие" - София- град, относно определяне на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади изготвено на основание чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ за календарната 2024 год. за землищата на ОСЗ Западна: Банкя, Горна Баня и Суходол 337.74 KB
15.03.2024г. Изменени заповеди ПО-09 на Директора на ОД "Земеделие" - София- град, относно определяне на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади изготвено на основание чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ за календарната 2024 год. за землищата на ОСЗ Западна: Мърчаево и Клисура 203.92 KB
02.01.2024г. Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - София- град, относно определяне на споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади изготвени на основание чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ за календарната 2024 год. за ОСЗ Западна 439.40 KB
02.01.2024г. Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - София- град, относно определяне на споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади изготвени на основание чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ за календарната 2024 год. за ОСЗ Източна 873.89 KB
21.12.2023г. Заповед на Директора на ОД "Земеделие" - София- град, относно определяне на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади изготвено на основание чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ за календарната 2024 год. за землище Волуяк. 85.82 KB
График на заседанията на комисията по чл. 37ж в ОСЗ Западна 10.11 KB
График на заседанията на комисията по чл. 37ж в ОСЗ Източна 10.36 KB
За участие в споразумения по реда на чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024 година. 176.29 KB
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ТЕЛЕФОН:

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник - петък 8:30-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg