22.06.2021


ЗА КОНТАКТИ

Областна дирекция „Земеделие” София град
1408, гр. София, бул. „Витоша” № 148, бл.69

 

За подаване на Заявления по електронна поща:

Email: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg


Сметка за държавни такси:

 

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

ВIC: CECBBGSF

IBAN: BG97 CECB 9790 31B3 9389 00

Сметка за "бели петна" и депозити за участие в търг

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

IBAN: BG07 CECB 9790 33B3 9389 00


 

 

Телефон

Забележка:

Инж. Янко Янков - Директор
ОД „Земеделие” София град


-

Приемно време:
Понеделник

от 10:00 до 12.00 часа

 Мирослава Николова -

Главен секретар

02/952 58 87

 

Дирекция  "Административно-правно,
финансово-стопанска дейност и човешки ресурси"

  Директор

 


 

Боряна Ботева - главен счетоводител

02/973 60 44

  

Кристиян Цветков-гл.експерт

02/952 66 25

Системен администратор
Петьо Гергов - мл. експерт
02/952 66 25

Кореспонденция с НОИ, НАП, ЧСИ, ДСИ 

Димитър Събев – човешки ресурси и деловодство
ОД „Земеделие” София град


02/952 03 92

 Работно време за приемане на заявления за достъп до обществена информация:

Понеделник - Петък

от 09:00 до 17.30 часа

главен юрисконсулт

02/952 66 25

 

Главна дирекция „Аграрно развитие”

инж. Петя Стоева – директор на 
ГД „Аграрно развитие”

02/952 58 87

 

инж. Галя Желева – главен експерт 

02/954 9122

 

Поземлени отношения, процедури по чл. 17 от ЗОЗЗ (Промяна предназначение)

Консултации: Понеделник: 9:30-12:00 часа. - ЗОЗЗ 


 02/954 9122

Лазарина Тодорова – главен експерт

0882801722

Агростатистика


02/954 91 22


Екатерина Стоянова  – главен експерт

02/953 35 17

Регистрация на земеделски производители по Наредба № 3/1999 г.
КТИ - Димитър Вучков- гл. инспектор
0888212312 Адрес: Бул. Цар Борис III № 136, ет. 8
email: sofiagrad@kti.government.bg
КТИ - Цветелин Петров - гл. инспектор
 0882407721
КТИ - Виржиния Георгиева- гл.експерт
 02/895 23 51                                                            

Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗДлъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg