28.05.2022


 • 20.04.2022 г.
  Указания за подаване на заявления за подпомагане кампания Директни плащания 2022
  прочети >>
 • 29.03.2022 г.
  ЮБИЛЕЙНО ДЕСЕТО ИЗДАНИЕ НА СЪБОРА НА ОВЦЕВЪДИТЕ
  прочети >>
 • 14.03.2022 г.
  Одобрени са окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2021 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“ за 2022 г.
  прочети >>
 • 11.03.2022 г.
  Директни плащания - кампания 2022
  прочети >>
 • 14.02.2022 г.
  От 17 февруари животновъдите кандидатстват по схемата de minimis
  прочети >>
 • 08.02.2022 г.
  Определяне на срок за корекции „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” кампания 2021
  прочети >>
 • 06.01.2022 г.
  Единна входна точка за електронни плащания за централната и местната администрация!
  прочети >>
 • 30.12.2021 г.
  ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ" – СОФИЯ-ГРАД, УВЕДОМЯВА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ, УЧАСТВАЩИ В СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА УЕДРЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА ПО РЕДА НА ЧЛ. 37Ж ОТ ЗСПЗЗ
  прочети >>
 • 29.12.2021 г.
  Областна Дирекция „Земеделие” – София-град открива процедура за провеждане на търг (втора тръжна сесия)
  прочети >>
 • 16.12.2021 г.
  Земеделските производители вече могат да проверят дали попадат в обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2021
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. Следваща страница >>
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник: 8:00-17:30ч.

Вторник: 9:00-17:30ч.

Сряда: 9:00-18:30ч.

Четвъртък: 9:00-17:30ч.

Петък: 8:00-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg