12.06.2024


Заповед на директора на ОД "Земеделие" - София-град, относно неплатени задължения за т.нар. "бели петна" за землище Клисура 82.50 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" - София-град, относно неплатени задължения за т.нар. "бели петна" за землище Слатина. 84.00 KB
Изменена Заповед на Директора на ОД "Земеделие"-София-град, относно стойността на имотите с НТП полски пътища в землище Банкя 105.50 KB
04.03.2022 г. Изменена Заповед № ПО-09-10970-1/17.09.2021 год. за землище Нови Искър 5.81 MB
15.02.2022 г. Заповеди на Директора на ОД "Земеделие"-София-град, относно стойността на имотите с НТП полски пътища в землищата на ОСЗ Източна 1.16 MB
15.02.2022 г. Заповеди на Директора на ОД "Земеделие"-София-град, относно стойността на имотите с НТП полски пътища в землищата на ОСЗ Западна. 450.59 KB
15.02.2022 г. Заповеди на Директора на ОД "Земеделие"-София-град, относно стойността на имотите с НТП полски пътища в землищата на ОСЗ Северна. 1.15 MB
Изменена Заповед № ПО-09-10971-2/29.09.2021 год. за землището на гр. Банкя 2.45 MB
11.10.2021 г. Заповеди на Директора на ОД "Земеделие"-София-град, относно определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2021 / 2022 год. за землищата на ОСЗ Източна. 2.91 MB
11.10.2021 г. Заповеди на Директора на ОД "Земеделие"-София-град, относно определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2021 / 2022 год. за землищата на ОСЗ Западна. 895.09 KB
11.10.2021 г. Заповеди на Директора на ОД "Земеделие"-София-град, относно определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2021 / 2022 год. за землищата на ОСЗ Северна. 2.30 MB
График (4) на заседанията на комисията по чл. 37в в ОСЗ "Западна". 10.49 KB
Изменена заповед за определяне на комисии по чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи, по землища за територията на Общинска служба по земеделие /ОСЗ/ Западна, за стопанската 2021/2022 година. 87.00 KB
График (3) на заседанията на комисията по чл. 37в в ОСЗ "Северна". 26.50 KB
График (3) на заседанията на комисията по чл. 37в в ОСЗ "Източна". 26.00 KB
График (3) на заседанията на комисията по чл. 37в в ОСЗ "Западна". 10.48 KB
График (2) на заседанията на комисията по чл. 37в в ОСЗ "Източна". 26.00 KB
График (2) на заседанията на комисията по чл. 37в в ОСЗ "Западна". 25.00 KB
График (2) на заседанията на комисията по чл. 37в в ОСЗ "Северна". 26.50 KB
График на заседанията на комисията по чл. 37в в ОСЗ "Източна". 26.00 KB
График на заседанията на комисията по чл. 37в в ОСЗ "Западна". 25.00 KB
График на заседанията на комисията по чл. 37в в ОСЗ "Северна". 26.50 KB
Доклад за размера на средното годишно рентно плащане за землищата в област София-град за стопанската 2021/2022 год. 160.50 KB
Доклад за размера на средното годишно рентно плащане- трайни насаждения за землище "Горубляне" към област София-град за стопанската 2021/2022 год. 93.00 KB
Заповед за определяне на комисии по чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи, по землища за територията на Общинска служба по земеделие /ОСЗ/ Източна, за стопанската 2021/2022 година. 128.50 KB
Заповед за определяне на комисии по чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи, по землища за територията на Общинска служба по земеделие /ОСЗ/ Западна, за стопанската 2021/2022 година. 102.50 KB
Заповед за определяне на комисии по чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи, по землища за територията на Общинска служба по земеделие /ОСЗ/ Северна, за стопанската 2021/2022 година. 127.00 KB
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ТЕЛЕФОН:

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник - петък 8:30-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg