11.12.2019


График на заседанията на комисията по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за ОСЗ "Западна" 96.00 KB
График на заседанията на комисията по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за ОСЗ "Източна" 15.30 KB
04.12.2019 год. На 06.12.2019 год. От 9:30 часа в сградата на район „Връбница“ ще се проведе заседание на комисията за приемане на споразумение по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за землище Волуяк 12.54 KB
06.11.2019 год. ВАЖНО! Заседания на комисията по чл. 37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ 15.22 KB
Заповед за назначаване на комисии, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи – пасища, мери и ливади по землища за територията на Общинска служба по земеделие "Източна", за календарната 2020 година. 107.50 KB
Заповед за назначаване на комисии, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи – пасища, мери и ливади по землища за територията на Общинска служба по земеделие "Западна", за календарната 2020 година. 99.50 KB
Заповед за назначаване на комисии, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи – пасища, мери и ливади по землища за територията на Общинска служба по земеделие "Северна", за календарната 2020 година. 100.00 KB
Образци за участие в споразумение по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020 год. 58.62 KB

АДРЕС:

гр. София 1408,
бул. Витоша №148 

 

За контакти, натиснете ТУК !

                                                            

Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗДлъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg