03.06.2023


ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - СОФИЯ-ГРАД ЗА 2021 г. 149.00 KB
Заявление за достъп до обществена информация. 76.76 KB
Наръчник "Как да получим достъп до информация" 218.00 KB
Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване. 77.10 KB
Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация в Областна дирекция „Земеделие“ – София-град". 107.12 KB
Решение за достъп до обществена информация. 77.43 KB
Заповед за утвърждаване на "Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация в Областна дирекция „Земеделие“ – София-град". 88.00 KB
Такси за предоставяне на достъп до обществена информация. 76.86 KB
Регистър за достъп до обществена информация и движението им за периода. 11.14 KB
Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация. 76.30 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ОТ 22.11.2022 ГОД.

ЕДИНЕН ТЕЛЕФОНЕН

НОМЕР ЗА ВРЪЗКА С

ОДЗ СОФИЯ-ГРАД И ОСЗ

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник: 8:00-17:30ч.

Вторник: 9:00-17:30ч.

Сряда: 9:00-18:30ч.

Четвъртък: 9:00-17:30ч.

Петък: 8:00-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg