30.11.2023


ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ  ЗЕМЕДЕЛИЕ

Общинска служба "Земеделие" - Асеновград, ОСЗ Асеновград

Общинска служба "Земеделие" - Брезово ОСЗ Брезово

Общинска служба "Земеделие" - Калояново ОСЗ Калояново

Общинска служба "Земеделие" - Карлово ОСЗ Карлово

Общинска служба "Земеделие" - Марица ОСЗ Марица

Общинска служба "Земеделие" - Пловдив ОСЗ_ПЛОВДИВ

Общинска служба "Земеделие" - Първомай ОСЗ Първомай

Общинска служба "Земеделие" - Раковски ОСЗ Раковски

Общинска служба "Земеделие" - Родопи ОСЗ РОДОПИ

Общинска служба "Земеделие" - Садово Садово

Общинска служба "Земеделие" - Стамболийски ОСЗ Стамболийски

Общинска служба "Земеделие" - Съединение ОСЗ Съединение

Общинска служба "Земеделие" - Хисаря ОСЗ Хисаря

АДРЕС:
град 

Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (ВОДНА ПАЛАТА)

ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА:

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

НА ЦЕНТЪР ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

от Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:00 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР:

всяка Сряда от седмицата

от 09:30 до 12:00 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Промяна на предназначението 

на земеделски земи

гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.

promiana_odz_plovdiv@abv.bg


Стопански дворове , ДПФ 

гл.експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16ч

stopanskidvorove_odz_plovdiv@abv.bgОтговорно лице по защита на личните данни

и ЗДОИ:

Хайрие Шакир - главен юрисконсулт


0877 964 697

032634022

 


  

                  

https://app.eop.bg/buyer/33744