01.12.2023


27.11.2023 г. Информация за конкурс за старши експерт в Общинска служба по земеделие Първомай 260.24 KB
27.11.2023 г. Информация за конкурс за старши експерт в Общинска служба по земеделие Калояново 260.88 KB
27.11.2023 г. Информация за конкурс за младши експерт в Общинска служба по земеделие Карлово 260.90 KB
27.11.2023 г. Списък с допуснати и не допуснати кандидати за младши експерт в Общинска служба по земеделие Карлово. 218.57 KB
27.11.2023 г. Списък с допуснати и не допуснати кандидати за старши експерт в Общинска служба по земеделие Калояново. 219.39 KB
27.11.2023 г. Списък с допуснати и не допуснати кандидати за старши експерт в Общинска служба по земеделие Първомай. 218.44 KB
15.11.2023 г. Обява конкурс за 1 /една/ щатна бройка за длъжността „старши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Първомай, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив. 323.22 KB
15.11.2023 г. Обява конкурс за 1 /една/ щатна бройка за длъжността „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Карлово, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив. 323.59 KB
15.11.2023 г. Обява конкурс за 1 /една/ щатна бройка за длъжността „старши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Калояново, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив. 323.09 KB
17.10.2023 Класиране_старши експерт_ОСЗ Карлово 205.83 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
АДРЕС:
град 

Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (ВОДНА ПАЛАТА)

ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА:

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

НА ЦЕНТЪР ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

от Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:00 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР:

всяка Сряда от седмицата

от 09:30 до 12:00 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Промяна на предназначението 

на земеделски земи

гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.

promiana_odz_plovdiv@abv.bg


Стопански дворове , ДПФ 

гл.експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16ч

stopanskidvorove_odz_plovdiv@abv.bgОтговорно лице по защита на личните данни

и ЗДОИ:

Хайрие Шакир - главен юрисконсулт


0877 964 697

032634022

 


  

                  

https://app.eop.bg/buyer/33744