19.07.2024


15.11.2023 г. Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Областна дирекция "Земеделие"-Пловдив 7.29 MB
15.11.2023 г. Заповед за отмяна на Вътрешни правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в Областна дирекция "Земеделие"-Пловдив 181.03 KB
12.07.2016 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Областна дирекция "Земеделие"-Пловдив 3.79 MB
12.07.2016 Заповед за отмяна на Вътрешни правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в Областна дирекция "Земеделие"-Пловдив 188.72 KB
23.10.2015 Вътрешни правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в ОДЗ Пловдив. 230.00 KB
Вътрешни правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив 4.94 MB
Вътрешни правила за поддържане на профил на купувача в Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив 2.28 MB
       Адрес:
гр. Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (водна палата)

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30

email: odzg_plovdiv@abv.bg

Приемно време на Директор:

сряда от 09:30 до 12:00 часа


Работно време на

Център за административно обслужване

Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:00 часа


Промяна предназначението на земеделски земи

гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.

promiana_odz_plovdiv@abv.bg

Стопански дворове, ДПФ

гл. експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16ч

stopanskidvorove_odz_plovdiv@abv.bg

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" - Пловдив


           
Отговорно лице по защита на личните данни и ЗДОИ:

Хайрие Шакир - главен юрисконсулт

0877 964 697, 032634022

 


  

обща селскостопанска политика

                  

 Профил ма купувача на ОДЗ-Пловдив