15.07.2024


ДЕКЛАРАЦИЯ за количеството произведено зърно Прил. № 3 към чл. 14, ал. 1 17.51 KB
УКАЗАНИЯ за попълване декларациите по приложение № 2 и приложение № 3 от Наредба №23 от 29.12.2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърното 18.35 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ за запасите от ориз по видове, налични при земеделските производители Приложение № 4 към чл. 17, ал. 1, т. 1 53.74 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ за произведените количества оризов арпа Прил. № 5 към чл. 17, ал. 1, т. 2 58.87 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ за запасите от ориз по видове, държани от оризовите мелници Прил. № 6 към чл. 20, ал. 2 121.71 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ за преработеното количество зърно - Образец към чл.58о,ал.3 от ЗПООПЗПЕС . 16.29 KB
На вниманието на всички земеделски стопани, обработващи над 5 дка зърнени култури!!! Съгласно приетите изменения в Наредба №23 от 29.12.2015г., всеки стопанин отглеждащ над 5 дка зърнени култури е длъжен да подаде Декларация приложение №3 към чл. 14, ал. 1 за произведеното количество зърно през стопанската 2022/2023г. до 30.09.2023г. на e-mail: odz_plovdiv2@abv.bg или на място в общинските служби по земеделие към Областна Дирекция „Земеделие“ град Пловдив. 12.18 KB
УКАЗАНИЯ за попълване декларация по чл.58о, ал.3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) 82.00 KB
Уведомление, относно промени в Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти в Европейския съюз 70.50 KB
ЗАКОН за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. 758.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
       Адрес:
гр. Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (водна палата)

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30

email: odzg_plovdiv@abv.bg

Приемно време на Директор:

сряда от 09:30 до 12:00 часа


Работно време на

Център за административно обслужване

Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:00 часа


Промяна предназначението на земеделски земи

гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.

promiana_odz_plovdiv@abv.bg

Стопански дворове, ДПФ

гл. експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16ч

stopanskidvorove_odz_plovdiv@abv.bg

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" - Пловдив


           
Отговорно лице по защита на личните данни и ЗДОИ:

Хайрие Шакир - главен юрисконсулт

0877 964 697, 032634022

 


  

обща селскостопанска политика

                  

 Профил ма купувача на ОДЗ-Пловдив