19.05.2024


Асеновград
повече>>

Брезово
повече>>

Калояново
повече>>

Карлово
повече>>

Марица
повече>>

Пловдив
повече>>

Първомай
повече>>

Раковски
повече>>

Родопи
повече>>

Садово
повече>>

Стамболийски
повече>>

Съединение
повече>>

Хисар
повече>>
28.12.2023 г. Заповед на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение за масивите за ползване в землищата на община Родопи . 1.37 MB
27.11.2023 г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ПЛОВДИВ 1.01 MB
03.11.2023 г. График за заседания на комисии. 239.37 KB
03.11.2023 г. Заповед на основание чл.37 ж, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с постъпили заявления в Общинска служба по земеделие Родопи. 930.15 KB
03.11.2023 г. Обява предварителни регистри за пасища, мери и ливади за календарната 2024 г. за община Родопи.. 77.67 KB
       Адрес:
гр. Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (водна палата)

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30

email: odzg_plovdiv@abv.bg

Приемно време на Директор:

сряда от 09:30 до 12:00 часа


Работно време на

Център за административно обслужване

Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:00 часа


Промяна предназначението на земеделски земи

гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.

promiana_odz_plovdiv@abv.bg

Стопански дворове, ДПФ

гл. експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16ч

stopanskidvorove_odz_plovdiv@abv.bg

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" - Пловдив


           
Отговорно лице по защита на личните данни и ЗДОИ:

Хайрие Шакир - главен юрисконсулт

0877 964 697, 032634022

 


  

обща селскостопанска политика

                  

 Профил ма купувача на ОДЗ-Пловдив