18.04.2024


Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Суворово, община Суворово /с НТП - трайни насаждения/ - публикувана на 24.03.2017г 632.00 KB
Изменение на Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Чернево, община Суворово - публикувана на 13.12.2016г 1.30 MB
Изменение на Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Николаевка, община Суворово - публикувана на 13.12.2016г 314.00 KB
Изменение на Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Николаевка, община Суворово - публикувана на 11.11.2016г 2.35 MB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Николаевка, община Суворово - публикувана на 13.10.2016г 3.60 MB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Дръндар, община Суворово - публикувана на 13.10.2016г 1.85 MB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Чернево, община Суворово - публикувана на 13.10.2016г 3.90 MB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Левски, община Суворово - публикувана на 13.10.2016г 241.58 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Суворово, община Суворово - публикувана на 13.10.2016г 5.24 MB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Просечен, община Суворово - публикувана на 03.10.2016г 702.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС:

Варна 9000,
ул."Д-р Пискюлиев" 1 ет.4 

телефон: 
(052) 621240
 факс: (052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИК НА КТИ


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа