18.07.2024


Аврен
повече>>

Аксаково
повече>>

Белослав

повече>>

Бяла

повече>>


Варна
повече>>


Ветрино
повече>>

 

Вълчи дол

повече>>


Девня
повече>>


Долни чифлик

повече>>


Дългопол

повече>>


Провадия

повече>>


Суворово
повече>>

заповед Изменение на Заповед РД 20-04-355/ 20.10.2020 год. на Директора на ОДЗ Варна, на основание чл.37в, ал.10 отЗСПЗЗ за сключване на договори за имотите от ДПФ за обл.Варна - публикувана на 10.11.2020 61.85 KB
Заповед РД 20-04-355/ 20.10.2020 год. на Директора на ОДЗ Варна, на основание чл.37в, ал.10 отЗСПЗЗ за сключване на договори за имотите от ДПФ за обл.Варна по общини - публикувана на 20.10.2020 125.27 KB
Обява за извънреден график заседания на комисията по чл.37в, ал.1 ЗСПЗЗ за община Аврен - публикуван на 24.08.2020 62.41 KB
Изменение на Заповед за назначаване на комисии, за сключването на споразуменията за определяне на масивите за ползване на земеделски земи за землищата на община Вълчи дол, при условията и реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г - публикувана на 12.08.2020г 67.62 KB
ГРАФИЦИ за провеждане на заседания на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021г- публикувани на 06.08.2020г 4.86 MB
Обява за обявяване на предварителен регистър, на основание чл.72, ал.4 ОТ ППЗСПЗЗ за землищата на община Долни чифлик, област Варна - публикувана на 04.08.2020г 37.47 KB
Обяви за обявяване на предварителни регистри, на основание чл.72, ал.4 ОТ ППЗСПЗЗ по общини за област Варна - публикувани на 03.08.2020г 5.83 MB
Заповеди за назначаване на комисии, за сключването на споразуменията за определяне на масивите за ползване на земеделски земи за землищата от област Варна по общини, при условията и реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г 734.45 KB

АДРЕС:

Варна 9000,
ул."Д-р Пискюлиев" 1 ет.4 

телефон: 
(052) 621240
 факс: (052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИК НА КТИ


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа