05.12.2022


Харта на клиента 153.53 KB
Приложение 1 към Харта на Клиента - Протокол устно искане 35.00 KB
Приложение 2 към Харта на Клиента - Заявление свободен текст 29.00 KB
Приложение 3 към Харта на Клиента - заявление за комплексно административно обслужване; 37.50 KB
Приложение 4 към Харта на Клиента - списък на наименованията на административните услуги; 33.86 KB
Приложение 5 към Харта на Клиента - Анкетна карта за проучване на удовлетвореността 14.47 KB
ИНФОРМАЦИЯ относно услугите, извършвани от ОСЗ за сметка на АГКК 17.88 KB
Обща информация за потребителите 147.07 KB
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, предоставяни от Областна дирекция „Земеделие”–Варна и Общинските служби по земеделие през 2021г 34.33 KB
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, предоставяни от Областна дирекция „Земеделие”–Варна и Общинските служби по земеделие през 2020 г 87.74 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС:

Варна 9000,
ул."Д-р Пюскюлиев" 1 ет.4 

телефон: 
(052) 621240
 факс: (052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИК НА КТИ


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа