24.02.2024


Формуляр за окончателните резултати от проведен конкурс за длъжността "старши експерт" в ОСЗ - Аврен - публикувано на 21.02.2024 35.00 KB
Формуляр за окончателните резултати от проведен конкурс за длъжността "младши експерт" в ОСЗ - Долни чифлик - публикувано на 21.02.2024 35.00 KB
Информация за допуснатите кандидати за длъжността: “Младши експерт” в административно звено: ОСЗ – Долни чифлик, към ГД“Аграрно развитие“ при Областна дирекция “Земеделие” - Варна - публикувана на 02.02.2024 г. 73.92 KB
Информация за допуснатите кандидати за длъжността: “Старши експерт” в административно звено: ОСЗ – Аврен, към ГД“Аграрно развитие“ при Областна дирекция “Земеделие” - Варна - публикувана на 02.02.2024 г. 73.83 KB
Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността: “Старши експерт” в административно звено: Общинска служба по земеделие – Аврен, ГД“Аграрно развитие“ при Областна дирекция “Земеделие” - Варна - публикуван на 29.01.2024 г. 71.59 KB
Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността: “Младши експерт” в административно звено: Общинска служба по земеделие – Долни чифлик, ГД“Аграрно развитие“ при Областна дирекция “Земеделие” - Варна - публикуван на 29.01.2024 г. 71.50 KB
Заявление за участие в конкурс 24.36 KB
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл 28.00 KB

АДРЕС:

Варна 9000,
ул."Д-р Пюскюлиев" 1 ет.4 

телефон: 
(052) 621240
 факс: (052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИК НА КТИ


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа