13.07.2024


ЗАПОВЕД за изменение на ЗАПОВЕД №РД-05-30/02.01.2018г. за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади по чл.37ж от ЗСПЗЗ в землището на с. Арда, община Смолян, област Смолян. 563.00 KB
Заповеди за одобряване на споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на гр.Смолян и с.Мугла, община Смолян, област Смолян, сключени между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. 535.80 KB
Заповеди за одобряване на споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с.Гела, с.Полковник Серафимово, с.Смилян и с.Широка лъка, община Смолян, област Смолян, сключени между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. 516.50 KB
Заповеди за одобряване на споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на община Баните, област Смолян, сключени между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. 74.23 KB
Заповеди за одобряване на споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на община Смолян, област Смолян, сключени между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. 2.10 MB
Заповеди за одобряване на споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на община Девин, област Смолян, сключени между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. 1.16 MB
Заповеди за одобряване на споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на община Рудозем, област Смолян, сключени между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. 60.74 KB
Заповеди за одобряване на споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на община Чепеларе, област Смолян, сключени между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. 517.55 KB
Заповеди на назначаване на комисии за изготвяне на споразумения на основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 414.59 KB
Г Р А Ф И К НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО чл.37ж, ал. 2 ОТ ЗИДЗСПЗЗ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И/ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2018 г. ОСЗ ЧЕОЕЛАРЕ 164.00 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа