новини
 • 18.07.2022 г.
  Теренни проверки 2022
  прочети >>
 • 08.06.2022 г.
  Улеснява се достъпът до набори от данни на публичните институции през Портала за отворени данни
  прочети >>
 • 27.05.2022 г.
  Административно обслужване- работно време
  прочети >>
 1. << Предишна страница
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. Следваща страница >>
актуално


Go back
протокол Протокол от проведена процедура за търг по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имот в стопански двор. 45.00 KB
протокол Протокол на комисия за разпределение на пасища, мери и ливади за стопанската 2015/2016 г. съгласно чл.37 и, ал.10 от ЗСПЗЗ на подалите заявления кандидати 154.00 KB
протокол Протокол на комисия по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ от 17.03.2016 г. , с. Любенова махала, общ. Нова Загора. Обявен на 22.03.2016 г. 106.50 KB
протокол Протокол на комисия по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ от 17.03.2016 г. , с. Прохорово, общ. Нова Загора. Обявен на 22.03.2016 г. 125.50 KB
протокол Протокол от проведен търг с тайно наддаване - втора тръжна сесия за отдаване под наем/аренда на свободните земеделски земи от ДПФ. Обявен на 06.11.2015 г 121.00 KB
протокол Протокол за определяне годишно средно рентно плащане област Сливен по чл.34 ал.6 от ЗСПЗЗ за 2015година 367.50 KB
протокол Протокол от I-ва тръжна сесия за отдаване под наем на земеделски земи от ДПФ област Сливен за стоп. 2015/2016 година 140.50 KB
важно! протокол Протоколи от комисия за разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ за област Сливен по общини 6.55 MB
протокол Протокол на комисия по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ от 27.05.2015 г. , с. Глушник, общ. Сливен. Обявен на 27.05.2015 г. 134.50 KB
протокол Протокол от решение на комисия за класиране на участници в търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, за имоти частна държавна собственост /незаети със сгради и съоръжения бивша собственост на заличени организации по §12 и §29 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, негодни за земеделско ползване и неподлежаща на възстановяване от ЗСПЗЗ в землището на с. Мечкарево, общ. Сливен. Обявен на 27.05.2015 г. 64.50 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


   

ОКСЖ 

 

 Масиви за ползване

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2021-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата!