Skip Navigation Links.
Начало
Ръководство
Директор
Главен секретар
Структура
Органограма
История
Инспекторат
Дирекция "АПФСДЧР"
ГД "Аграрно развитие"
Общински служби земеделие
Пресцентър
Новини
Предстоящо
Интервюта
Галерия
Събития
Най-ново
Официални документи
Доклади
Програми
Бюлетини
Други
Нормативни актове
Закони
Постановления
Наредби
Правилници
Проекти на нормативни актове
Обществени поръчки - профил на купувача
Предварителни обявления
Процедури
Публични покани
Обяви
Вътрешни правила
SearchResult
Връзка
Въпроси и отговори
Лява група страници
Антикорупция
Конфликт на интереси
Държавни институции
Неправителствени организации
Съкратени връзки
Административно обслужване
Карта на сайта
Контакти
Актуално
Обяви
Възникнала грешка
Бюджет и финансови отчети
Бюджет
Финансови отчети
Правна информация
Административно обслужване
Стандарти за административно обслужване и образци към тях
Издаване на административни актове при упражняване на нормативно установени права
Регистрационни режими
Достъп до обществена информация
Ползване на земеделските земи
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година
Алфатар
Главиница
Дулово
Кайнарджа
Силистра
Ситово
Тутракан
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година
Алфатар
Главиница
Дулово
Кайнарджа
Силистра
Ситово
Тутракан
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година
Алфатар
Главиница
Дулово
Кайнарджа
Силистра
Ситово
Тутракан
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година
Алфатар
Главиница
Дулово
Кайнарджа
Силистра
Ситово
Тутракан
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година
Алфатар
Главиница
Дулово
Кайнарджа
Силистра
Ситово
Тутракан
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година
Алфатар
Главиница
Дулово
Кайнарджа
Силистра
Ситово
Тутракан
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година
Алфатар
Главиница
Дулово
Кайнарджа
Силистра
Ситово
Тутракан
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2014/2015 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2013/2014 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2012/2013 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2011/2012 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година
ОСП 2021-2027
Европейско законодателство
Национално законодателство
Бюлетин
Дейности по мониторинг на пазара на зърно
Контрол и регистрация на земеделска и горска техника
Обявление и разпореждане с имоти от ДПФ

АДРЕС:
гр. Силистра 7500,
ул. "Хр. Смирненски" 2 ет 3,4.


ТЕЛЕФОНИ:

тел. /факс:(086) 822 063

                  (086) 821 989

отдел Агростатистика

(086) 821 766 

.

e-mail адреси:

odz.silistra@gmail.com

 ODZG_Silistra@mzh.government.bg


Телефони за оперативна информация:

 (086) 821 989

 
 


 

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА

 


 

ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

zarno.silistra@gmail.com