27.05.2024


Вътрешни правила за управление на електронния документооборот и работния поток в Областна Дирекция "Земеделие" - Силистра 2.87 MB
Обяснителна записка - COVID-19 475.48 KB
Отчет на разходи - COVID-19 455.42 KB
Заповед за утвърждаване на „Вътрешни правила за изграждане и функциониране на система за финансово управление и контрол в Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Силистра; 197.28 KB
„Вътрешни правила за изграждане и функциониране на система за финансово управление и контрол в Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Силистра; 502.37 KB
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Областна дирекция "Земеделие" - Силистра 298.70 KB
Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за организация на административното обслужване в Областна дирекция "Земеделие" - Силистра 106.04 KB
Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за подготовка и провеждане на инвентаризация в Областна дирекция "Земеделие" - Силистра 105.56 KB
Вътрешни правила за подготовка и провеждане на инвентаризация в Областна дирекция "Земеделие" - Силистра 269.27 KB
Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ които са подали служителите на ОД Земеделие Силистра 49.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Silistra 7500,
2, Hr. Smirnenski str.

PHONES:
tel./fax (086) 822 063
(086) 821 989
odz_silistra@ mbox.contact.bg
ODZG_Silistra@
mzh.government.bg