16.07.2024


Forum

 
Въпроси и отговори
Секция за въпроси от граждани и отговори от администрацията
Questions & Answers


ADDRESS:

Silistra 7500,
2, Hr. Smirnenski str.

PHONES:
tel./fax (086) 822 063
(086) 821 989
odz_silistra@ mbox.contact.bg
ODZG_Silistra@
mzh.government.bg