18.07.2024


Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Силистра за разпределяне на масивите за ползване за землище Краново, общ. Кайнарджа 2.03 MB
Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Силистра за разпределяне на масивите за ползване за землище Богорово, общ. Силистра 427.50 KB
Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Силистра за разпределяне на масивите за ползване за землище Сърпово, общ. Силистра 664.50 KB
Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Силистра за разпределяне на масивите за ползване за землище Ценович, общ. Силистра 953.50 KB
Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Силистра за разпределяне на масивите за ползване за землище Средище, общ. Кайнарджа 858.50 KB
Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Силистра за разпределяне на масивите за ползване за землище Сребърна, общ. Силистра 3.35 MB
Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Силистра за разпределяне на масивите за ползване за землище Посев, общ. Кайнарджа 613.00 KB
Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Силистра за разпределяне на масивите за ползване за землище Ветрен, общ. Силистра 1.73 MB
Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Силистра за разпределяне на масивите за ползване за землище Давидово, общ. Кайнарджа 324.00 KB
Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Силистра за разпределяне на масивите за ползване за землище Главан, общ. Силистра 1.44 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Silistra 7500,
2, Hr. Smirnenski str.

PHONES:
tel./fax (086) 822 063
(086) 821 989
odz_silistra@ mbox.contact.bg
ODZG_Silistra@
mzh.government.bg