30.05.2024


Какво е корупция, видове корупция и начини за подаване на сигнали за корупция 112.09 KB

 Contact Details: 


ADDRESS:

Silistra 7500,
2, Hr. Smirnenski str.

PHONES:
tel./fax (086) 822 063
(086) 821 989
odz_silistra@ mbox.contact.bg
ODZG_Silistra@
mzh.government.bg