29.02.2024


Приложение-споразумение към Заповедта за землище Драгоево, общ. Велики Преслав - публикувано на 18.10.2023 г. 2.91 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Драгоево, общ. Велики Преслав - публикувана на 18.10.2023 г. 546.92 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Велики Преслав, общ. Велики Преслав - публикувано на 18.10.2023 г. 6.61 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Велики Преслав, общ. Велики Преслав - публикувана на 18.10.2023 г. 545.17 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 г.-ползватели на ЗЗ от ДПФ за землища Велики Преслав и Драгоево община Велики Преслав-публикувана на 17.10.2023 г. 357.49 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Мостич, общ. Велики Преслав - публикувано на 17.10.2023 г. 276.00 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Мостич, общ. Велики Преслав - публикувана на 17.10.2023 г. 545.33 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Миланово, общ. Велики Преслав - публикувано на 17.10.2023 г. 242.50 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Миланово, общ. Велики Преслав - публикувана на 17.10.2023 г. 517.37 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Мокреш, общ. Велики Преслав - публикувано на 17.10.2023 г. 369.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане