22.06.2024


Приложение-споразумение към Заповедта за землище Лятно, общ. Каолиново - публикувано на 19.10.2023 г. 1.90 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Лятно, общ. Каолиново - публикувана на 19.10.2023 г. 548.13 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Долина, общ. Каолиново - публикувано на 19.10.2023 г. 1.55 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Долина, общ. Каолиново - публикувана на 19.10.2023 г. 545.89 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Сини вир, общ. Каолиново - публикувано на 19.10.2023 г. 3.69 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Сини вир, общ. Каолиново - публикувана на 19.10.2023 г. 545.14 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Лиси връх, общ. Каолиново - публикувано на 18.10.2023 г. 2.02 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Лиси връх, общ. Каолиново - публикувана на 18.10.2023 г. 546.82 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 г.-ползватели на ЗЗ от ДПФ за землища Долина и Лятно община Каолиново-публикувана на 17.10.2023 г. 403.60 KB
График предварителни регистри 214.63 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане