02.03.2024


Приложение-споразумение към Заповедта за землище Габрица, общ. Венец - публикувано на 20.09.2022 г. 1.35 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Габрица, общ. Венец - публикувана на 20.09.2022 г. 510.83 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Черноглавци, общ. Венец- публикувано на 08.09.2022 г. 2.30 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Черноглавци, общ. Венец - публикувана на 08.09.2022 г. 679.65 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Изгрев, общ. Венец- публикувано на 07.09.2022 г. 1.15 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Изгрев, общ. Венец - публикувана на 07.09.2022 г. 490.38 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Буйновица, общ. Венец- публикувано на 05.09.2022 г. 982.66 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Буйновица, общ. Венец - публикувана на 05.09.2022 г. 504.33 KB
График предварителни регистри 178.28 KB
Обява предварителни регистри Черноглавци 325.35 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане