29.05.2024


09.02.2024 г. Изменение на Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" Пловдив за определяне масивите за ползване на земеделски земи , за землището на гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив за стопанската 2023/2024 г. 2.42 MB
03.01.2024 г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землище на с. Васил Левски общ. Карлово за стопанската 2023/2024 г. 1.32 MB
03.01.2024 г. Отмяна изцяло на Заповед № ПО-09-1487-5/27.09.2023 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив, с която са разпределени масивите за ползване на земеделски земи по проект за разпределение на масивите от 19.09.2023 г. за землището на с. Васил Левски с ЕККАТЕ 10207, община Карлово, област Пловдив за стопанската 2023/2024 г. 306.66 KB
14.12.2023 г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на пътищата в масивите за ползване в землищата на общ. Карлово за стопанската 2023/2024 г 15.69 MB
14.12.2023 г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на пътищата в масивите за ползване в землищата на общ. Сопот за стопанската 2023/2024 г 1.39 MB
10.10.2023 г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землищата на общ. Сопот за стопанската 2023/2024 г. 5.64 MB
10.10.2023 г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землищата на общ. Карлово за стопанската 2023/2024 г. 12.55 MB
10.10.2023 г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землищата на общ. Карлово за стопанската 2023/2024 г. 15.98 MB
10.10.2023 г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землищата на общ. Карлово за стопанската 2023/2024 г. 20.49 MB
10.10.2023 г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землищата на общ. Карлово за стопанската 2023/2024 г. 21.96 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »
       Адрес:
гр. Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (водна палата)

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30

email: odzg_plovdiv@abv.bg

Приемно време на Директор:

сряда от 09:30 до 12:00 часа


Работно време на

Център за административно обслужване

Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:00 часа


Промяна предназначението на земеделски земи

гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.

promiana_odz_plovdiv@abv.bg

Стопански дворове, ДПФ

гл. експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16ч

stopanskidvorove_odz_plovdiv@abv.bg

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" - Пловдив


           
Отговорно лице по защита на личните данни и ЗДОИ:

Хайрие Шакир - главен юрисконсулт

0877 964 697, 032634022

 


  

обща селскостопанска политика

                  

 Профил ма купувача на ОДЗ-Пловдив