новини обратно
 • 10.08.2023 г.
  21.07.2023 - 31.01.2024 Важни срокове по директни плащания за кампания 2023
  прочети >>
 • 10.08.2023 г.
  От 28.08.2023 г. стартира приемът на заявления по държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“
  прочети >>
 • 03.08.2023 г.
  Провеждане на бизнес форум на компании от България и Черна гора в периода 1–15 октомври 2023 г. в Подгорица
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


13.09.2023 г. Протокол от проведен търг с тайно наддаване за отдаване на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд, с НТП – пасища, мери и ливади под наем, открит със заповед на директора на ОД “Земеделие” гр. Пазарджик № РД-04-99/01.08.2023 г., публикувана във в. “Марица” бр. 154/03.08.2023 г. 110.50 KB
График за годишни технически прегледи на земеделска и горска техника за месец септември 2023 г. - ОД "Земеделие" гр. Пазарджик 174.42 KB
22.08.2023 г. Протокол от проведена първа тръжна сесия от търг с тайно наддаване за отдаване на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд под наем или аренда, открита със заповед на директора на ОД “Земеделие” гр. Пазарджик № РД-04-87/03.07.2023 г. 133.00 KB
Списък на свободните земеделските земи по §12а от ДПФ, с НТП - ПМЛ, обект на тръжна процедура по реда на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ за едногодишно отдаване под наем за стопанската 2023/2024 г. в Област Пазарджик, съгласно писмо № 66-2264/29.06.2023 г. 47.00 KB
Списък на свободните имоти от ДПФ, с НТП "пасища, мери" и "ливади", обект на търга по чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година в Област ПАЗАРДЖИК 55.50 KB
03.08.2023г. Заповед № РД-04-99/01.08.2023 г. за обявяване на търг по реда на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, за свободните имоти от ДПФ с НТП - ПМЛ в област Пазарджик за стопанската 2023/2024 г. 192.55 KB
График за годишни технически прегледи на земеделска и горска техника за месец август 2023 г. - ОД "Земеделие" гр. Пазарджик 156.17 KB
07.07.2023г. Заповед № РД-04-87/03.07.2023 г. за обявяване на Първа тръжна сесия за свободните имоти от ДПФ в област Пазарджик за стопанската 2023/2024 г. 188.47 KB
Списък на свободните земеделските земи от ДПФ по &12 а от ДПФ, обект на първа тръжна сесия за едногодишно отдаване под наем за стопанската 2023/24 г. в област Пазарджик 555.26 KB
Списък на свободните земеделските земи от ДПФ за отдаване под наем за отглеждане на съществуващи трайни насаждения, обект на първа тръжна сесия за стопанската 2023/24 г. в област Пазарджик 151.65 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
Решение № РД-10-6/ 22.08.2013г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 38.50 KB
Решение № РД-10-5/ 11.07.2013г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 33.00 KB
Решение № РД-10-4/ 31.05.2013 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 41.00 KB
Решение № РД-10-3/ 11.04.2013г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 42.00 KB
Решение № РД-10-2/ 21.03.2013г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 40.50 KB
Решение № РД-10-1/ 23.01.2013г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 43.00 KB
Решение № РД-10-9/ 01.11.2012г. на комисии по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 46.50 KB
Решение № РД-10-8/ 27.09.2012г. на комисии по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 56.50 KB
Решение № РД-10-7/02.08.2012г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 73.00 KB
Решение №РД-10-6/27.06.2012г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 47.00 KB
 1. «
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 328"

      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване