12.04.2024


Заповед РД_06_311/28.09.2018 г. споразумение Капитан Димитриево 2019 4.88 MB
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЕНИ ПРОЕКТИ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ПО ЧЛ.74 ОТ ППЗСПЗЗ, УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019Г. В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНИТЕ ПЕЩЕРА И БРАЦИГОВО 22.61 KB
Обявление по процедура чл.37 от ЗСПЗЗ община Пещера и община Брацигово 37.26 KB
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ.37В ОТ ЗСПЗЗ за сключване на доброволни споразумения и/или служебни разпределения за ползване на земеделските имоти по масиви в землищата за стопанската 2018/2019г. на територията на община Пещера и Брацигово 36.00 KB
Заповед за комисия по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за сключване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2018/2019 година в землище Капитан Димитриево, община Пещера 47.97 KB
Обява за изготвени предварителни регистри и карти на масиви за ползване във връзка с чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ за землищата на общините Брацигово и Пещера за стопанската 2018/2019 56.35 KB

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване