01.12.2020


Всички новини

05.02.2020 г.

Информационен бюлетин на Комисия за защита на личните данни

Информираме Ви, че Комисията за защита на личните данни издава бюлетин, в който отразява събития и инициативи в областта на защитата на личните данни както в национален, така и в европейски и световен мащаб. Публикуват се решения и становища на КЗЛД и обща статистика за контролната дейност.

Информационният бюлетин се издава в електронен вид на всеки два месеца и се публикува на сайта на КЗЛД https://www.cpdp.bg/

В изпълнение на задължението ни да насърчаваме обществената информираност Ви включихме в списъка на получатели, което означава, че с е-мейл ще Ви информираме за публикуването на всеки следващ брой.

В случай, че желаете да се откажете от нашето предложение, моля изпратете съобщение със свободен текст на KZLD_Informacia@cpdp.bg


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 272
 факс: (078) 550 271
E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
Работно време
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор - ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа