19.04.2024


Заповед № РД-05-41/27.03.2019 г. на основание чл. 91 от АПК за землището на с. Червен брег. Публикувана на 27.03.2019 г. 313.86 KB
Заповед № РД-05-38/25.03.2019 г. на основание чл. 91 от АПК за землището на с. Яхиново. Публикувана на 27.03.2019 г. 314.27 KB
Заповед № РД-05-190/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Кременик. Публикувана на 09.10.2018 г. 944.42 KB
Заповед № РД-05-191/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Крайници. Публикувана на 09.10.2018 г. 16.50 MB
Заповед № РД-05-188/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Блатино. Публикувана на 09.10.2018 г. 3.72 MB
Заповед № РД-05-187/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Крайни дол. Публикувана на 09.10.2018 г. 6.21 MB
Заповед № РД-05-189/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Бистрица. Публикувана на 09.10.2018 г. 8.75 MB
Заповед № РД-05-199/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Яхиново. Публикувана на 09.10.2018 г. 4.18 MB
Заповед № РД-05-194/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Червен брег. Публикувана на 09.10.2018 г. 3.68 MB
Заповед № РД-05-201/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Тополница. Публикувана на 09.10.2018 г. 1.12 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване


     


 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа