09.12.2022


Заповед № РД-04-180/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Средорек, община Трекляно. Публикувано на 04.10.2022г. 1.59 MB
Заповед № РД-04-181/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Косово, община Трекляно. Публикувано на 04.10.2022г. 1.65 MB
Заповед № РД-04-182/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Злогош, община Трекляно. Публикувано на 04.10.2022г. 957.72 KB
Заповед № РД-04-183/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Габрашевщи, община Трекляно. Публикувано на 04.10.2022г. 758.11 KB
Заповед № РД-04-184/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Брест, община Трекляно. Публикувано на 04.10.2022г. 689.50 KB
Обява за провеждане на второ заседание на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ. 61.73 KB
Обява за провеждане на заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ 61.66 KB
Предварителни регистри за землищата на територията на община Трекляно. 448.38 KB
Обява за изготвени предварителни регистри за община Трекляно. 63.50 KB
ЗАПОВЕД № РД-07-60 / 21.07.2022 г. на директора на ОД "Земеделие"- Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72б, ал. 1, изр. второ от ППЗСПЗЗ,за определяне на комисия, която да ръководи сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на община Трекляно за стопанската 2022/2023 година 99.50 KB

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване


     


 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа