20.07.2024


Заповед № РД-04-185/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на проект за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня. Публикувано на 05.10.2022г. 6.56 MB
Заповед № РД-04-187/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на трайни насаждения в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня. Публикувано на 05.10.2022г. 1002.99 KB
Заповед № РД-04-189/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на проект за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня. Публикувано на 05.10.2022г. 6.96 MB
Заповед № РД-04-188/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Ресилово, община Сапарева баня. Публикувано на 05.10.2022г. 5.45 MB
Заповед № РД-04-186/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на проект за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Овчарци, община Сапарева баня. Публикувано на 05.10.2022г. 3.77 MB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2022/2023 за землището на гр. Сапарева баня, ЕКАТТЕ 65365, община Сапарева баня, област Кюстендил 6.90 MB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2022/2023 за землището на с. Сапарево, ЕКАТТЕ 65379, община Сапарева баня, област Кюстендил 6.54 MB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2022/2023 за землището на с. Овчарци, ЕКАТТЕ 53254, община Сапарева баня, област Кюстендил 3.63 MB
Обява за провеждане на заседание на комисия по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ 58.31 KB
Обява за провеждане на второ заседание на комисия по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ 58.31 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване


     


 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа