09.12.2022


ЗАПОВЕД № РД-04-171 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Смочево, община Рила. Публикувано на 04.10.2021г. 8.18 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-172 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на гр. Рила, община Рила. Публикувано на 04.10.2021г. 3.60 MB
Обява за провеждане на заседанията на комисията по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ. 53.19 KB
ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 37В, АЛ. 1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РИЛА 157.12 KB
Предварителни регистри за землищата на територията на общинската служба. 560.84 KB
Обява за изготвени предварителни регистри за землищата на Община Рила. 72.00 KB
ЗАПОВЕД № РД-07-59/28.07.2021 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, за определяне на комисия за сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на община Рила за стопанската 2021/2022 година 84.00 KB

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване


     


 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа