24.07.2024


Заповед № РД-04-61/27.09.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Злогош. Публикувано на 04.10.2019 г. 1.43 MB
Заповед № РД-04-60/27.09.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Средорек. Публикувано на 04.10.2019 г. 1.07 MB
Заповед № РД-04-59/27.09.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Косово. Публикувано на 04.10.2019 г. 1.68 MB
Заповед № РД-04-62/27.09.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Брест. Публикувано на 04.10.2019 г. 1.13 MB
Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2019/2020 година, на 12.09.2019 г. от 13:00 часа в Общинска служба по земеделие – Кюстендил ще заседава комисия за всички землища на община Трекляно. Публикувано на 04.09.2019 г. 212.18 KB
Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2019/2020 година, на основание чл.72б, ал.3 и ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл.69 и/или заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересувани лица, че заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ ще се проведе на 15.08.2019г. от 13:00 часа в Общинска служба по земеделие – Кюстендил, ще заседава комисия за всички землища на община Трекляно. Публикувано на 14.08.2019 г. 212.17 KB
ЗАПОВЕД № РД-07-34 / 05.08.2019 г. на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на община Трекляно за стопанската 2019/2020 година. Публикувано на 05.08.2019 г. 230.36 KB
Предварителен регистър - Общинска служба по земеделие - Кюстендил - офис Трекляно 67.01 KB
Обява за изготвен предварителен регистър - Общинска служба по земеделие - Кюстендил - офис Трекляно - публикуванo на 01.08.2019 г. 15.88 KB

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване


     


 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа