28.11.2023


Заповед № РД-04-106/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Ресилово. Публикувано на 10.10.2019 г. 1015.00 KB
Заповед № РД-04-107/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Сапарево. Публикувано на 09.10.2019 г. 940.53 KB
Заповед № РД-04-110/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Овчарци. Публикувано на 09.10.2019 г. 761.50 KB
Заповед № РД-04-108/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване на трайни насаждения в землището на гр. Сапарева баня. Публикувано на 09.10.2019 г. 888.73 KB
Заповед № РД-04-109/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване на обработваеми земи в землището на гр. Сапарева баня. Публикувано на 09.10.2019 г. 1.19 MB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2019/2020 за землището на с. Сапарево, ЕКАТТЕ 65379, община Сапарева баня, област Кюстендил. Публикуванo на 20.09.2019 г. 1.33 MB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2019/2020 за землището на с. Овцарци, ЕКАТТЕ 53254, община Сапарева баня, област Кюстендил. Публикуванo на 20.09.2019 г. 1.35 MB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2019/2020 за землището на гр. Сапарева баня, ЕКАТТЕ 65365, община Сапарева баня, област Кюстендил. Публикуванo на 20.09.2019 г. 1.82 MB
Във връзка с процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2019/2020 година, на 16.09.2019г. от 14:30 часа в офис Сапарева баня на Общинска служба по земеделие – Дупница с офис Сапарева баня ще заседава комисията за всички землища на община Сапарева баня. Публикувано на 13.09.2019 г. 211.64 KB
Заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ ще се проведе на 19.08.2019 г. от 13:00 часа в офис Сапарева баня на Общинска служба по земеделие – Дупница с офис Сапарева баня за всички землища на община Сапарева баня. Публикувано на 16.08.2019 г. 211.62 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване


     


 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа