25.04.2024


Заповед № РД-04-74/30.09.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на гр. Рила. Публикувано на 08.10.2019 г. 1.84 MB
Заповед № РД-04-73/30.09.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Смочево. Публикувано на 08.10.2019 г. 1.76 MB
Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2019/2020 година, на основание чл.72б, ал.3 и ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл.69 и/или заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересувани лица, че заседания на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ ще се проведат на 13.09.2019г. от 15.00 часа в ОСЗ – Кочериново с офиси Рила и Бобошево ще заседава комисия за землищeто на село Смочево. Публикувано на 13.09.2019 г. 209.42 KB
Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2019/2020 година на 09.09.2019 г. от 15:00 часа в офис Рила на Общинска служба по земеделие – Кочериново с офиси Рила и Бобошево, ще заседава комисия за землищата на гр. Рила и с. Смочево. Публикувано на 03.09.2019 г. 209.31 KB
Заседания на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ ще се проведат на 20.08.2019г. от 13:00 часа в офис Рила на Общинска служба по земеделие – Кочериново с офиси Рила и Бобошево ще заседава комисия за землищата на гр. Рила, с. Смочево и с. Падала. Публикувано на 16.08.2019 г. 209.02 KB
ЗАПОВЕД № РД-07-38 / 05.08.2019 г. на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на община Рила за стопанската 2019/2020 година. Публикувано на 05.08.2019 г. 220.20 KB
Предварителен регистър - Общинска служба по земеделие - Кочериново - офис Рила 57.46 KB
Обява за изготвен предварителен регистър - Общинска служба по земеделие - Кочериново - офис Рила - публикуванo на 01.08.2019 г. 192.73 KB

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване


     


 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа