31.03.2023


ЗАПОВЕД № РД-04-66 / 08.05.2020 г. на основание чл. 91 от АПК, изменяща Заповед № РД-04-90 / 30.09.2019 г., с която е одобрено споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Блато, ЕКАТТЕ 04371, община Бобов дол. Публикувано на 08.05.2020 г. 215.40 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-65 / 08.05.2020 г. на основание чл. 91 от АПК, изменяща Заповед № РД-04-75 / 30.00.2019 г., с която е одобрено споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Локвата, ЕКАТТЕ 44210, община Бобов дол. Публикувано на 08.05.2020 г. 216.18 KB
Заповеди от № РД-04-32/10.03.2020 г. до № РД-04-49/10.03.2020 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Кюстендил на основание чл.37в, ал.16, изр.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, искане с изх. № ПО-09-1554-1/18.12.2019 г. от директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил и писмо с изх. № 24-00-14/20.02.2020 г. на Кмета на Община Бобов дол за определяне цена на имотите - полски пътища, собственост на Община Бобов дол, попадащи в масивите за ползване на ползвателите в землищата на Община Бобов дол. Публикувано на 11.03.2020 г. 1.08 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-198 / 20.12.2019 г. на основание чл. 91 от АПК, изменяща Заповед № РД-04-92 / 30.09.2019 г., с която е одобрено споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Голема Фуча, ЕКАТТЕ 15446, община Бобов дол. Публикувано на 23.12.2019 г. 219.06 KB
Заповед № РД-04-83/30.09.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Големо село. Публикувано на 07.10.2019 г. 1.78 MB
Заповед № РД-04-80/30.09.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Шатрово. Публикувано на 07.10.2019 г. 1.46 MB
Заповед № РД-04-87/30.09.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Паничарево. Публикувано на 07.10.2019 г. 1.72 MB
Заповед № РД-04-77/30.09.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Новоселяне. Публикувано на 07.10.2019 г. 4.90 MB
Заповед № РД-04-93/30.09.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Мламолово. Публикувано на 07.10.2019 г. 1.50 MB
Заповед № РД-04-82/30.09.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Мало село. Публикувано на 07.10.2019 г. 1.66 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване


     


 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа