16.04.2024


Заповед № РД-05-385/31.12.2018 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Бараково. Публикувана на 31.12.2018 г. 3.99 MB
Заповед № РД-05-384/31.12.2018 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Стоб. Публикувана на 31.12.2018 г. 4.07 MB
Заседание на комисията за землищата на община Кочериново по чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ ще се проведе на 14.12.2018г. от 11.00 часа в офис Кочериново на ОСЗ – Кочериново с офиси Рила и Бобошево. Публикувано на 13.12.2018 г. 213.52 KB
Обявление за провеждане на заседанията на комисията създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2019 година за община Кочериново. Публикувано на 09.11.2018 г. 213.76 KB
Заповед на основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на община Кочериново за календарната 2019 година. Публикувана на 05.11.2018 г. 222.14 KB

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване


     


 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа