01.12.2020


Заповед № РД-05-467/22.12.2017 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Средорек. Публикувана на 29.12.2017 г. 472.16 KB
Заповед № РД-05-466/22.12.2017 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Горно кобиле. Публикувана на 29.12.2017 г. 726.09 KB
Заповед № РД-05-468/22.12.2017 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Чешлянци. Публикувана на 29.12.2017 г. 307.61 KB
Заповед № РД-05-469/22.12.2017 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Трекляно. Публикувана на 29.12.2017 г. 1.03 MB
Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2018 година, на 07.12.2017г. от 13:00 часа в Общинска служба по земеделие – Кюстендил с офис Трекляно ще заседава комисия за всички землища на община Трекляно. 56.22 KB
Заповед №РД-05-406/03.11.2017 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с. Трекляно, с. Средорек, с. Горно кобиле и с. Чешлянци, община Трекляно за календарната 2018 година 215.60 KB
Обявление за провеждане на заседанията на комисията създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2018 година за община Трекляно 56.53 KB
      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 272
 факс: (078) 550 271
E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
Работно време
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор - ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа