26.09.2023


Заповед № РД-05-255/28.09.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определянe на масиви за ползване за землището на с. Средорек. Публикувана на 09.10.2017г. 865.86 KB
Заповед № РД-05-256/28.09.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определянe на масиви за ползване за землището на с. Косово. Публикувана на 09.10.2017г. 1.01 MB
Заповед № РД-05-257/28.09.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определянe на масиви за ползване за землището на с. Брест. Публикувана на 09.10.2017г. 1.05 MB
На 11.09.2017г. от 13:00 часа в Общинска служба по земеделие – Кюстендил ще заседава комисия за всички землища на община Трекляно. 70.00 KB
На 17.08.2017г. от 10:00 часа в Общинска служба по земеделие – Кюстендил с офис Трекляно ще заседава комисията за землищата на с. Средорек, с. Косово, с. Горно Кобиле и с. Брест. 67.00 KB
Заповед № РД-05-210/04.08.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, за определяне на комисия за сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на община Трекляно за стопанската 2017/2018 г. 312.41 KB
Обява за изготвен предварителен регистър - Общинска служба по земеделие - Трекляно 95.06 KB

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване


     


 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа