15.07.2024


Съобщение за обявяване на покана за участие в избор на представители на юридически лица с нестопанска цел в частна полза в Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 47.45 KB
Съобщение за обявяване на покана за участие в избор на представители на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 275.38 KB
Покана за участие в избор на представители на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г. 60.99 KB
Визия на Република България за бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2020 г. 64.30 KB
Визия на Република България за ОСП 2021-2027 г.: Рамкова позиция приета през ноември 2018 г. 54.61 KB
Дебат за ОСП 2021-2027 в Съвета на ЕС 2 декември 2019 г. 7.27 MB
ДЕБАТ ЗА ОСП 2021-2027: НОВАТА ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА - предложение на ЕК 1.35 MB
ДЕБАТ ЗА ОСП 2021-2027: ДИСКУСИИ ЗА ЗЕЛЕНАТА АРХИТЕКТУРА - Координационна група за ОСП 2.08 MB
Дебат за ОСП 2021-2027 в Съвета на ЕС 12 ноември 2019 19.97 MB
ОСП в контекста на преговорите за многогодишната финансова рамка на ЕС 2021-2027 25.07.2019 г. 1.54 MB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. »

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване


     


 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа