20.05.2024

Новини

Всички новини

12.01.2024 г.

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, Уведомявам Ви, че на територията на област Бургас от 3-тидекември 2023 г. до 8-ми март 2024 г., се провежда статистическо изследване за Интегрирана статистика за земеделските стопанства през 2023 г.У В Е Д О М Л Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

Уведомявам Ви, че на територията на област Бургас от 3-тидекември 2023 г. до 8-ми март 2024 г., се провежда статистическо изследване за Интегрирана статистика за земеделските стопанства през 2023 година. Анкетирането на стопанствата, които не са попълнили онлайн въпросници се провежда от обучени анкетьори.

Статистическото наблюдение е съобразено с изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета относно интегрираната статистика за земеделските стопанства и Регламента за изпълнение (ЕС) 2021/2286, в който са описани модулите и променливите, за които следва да се събират сведения с извадковото изследване през 2023 г. (IFS 2023), както и на Националната статистическа програма за 2023 година (ДВ, бр. 79 от 15.09.2023 г.

Модул 6 „Овощни градини” от Интегрираната статистика на земеделските стопанства през 2023 за култури от национално значение – сливи, череши, вишни, орехи, лешници, бадеми и малини, се провежда от експерти на ОД „Земеделие” – Бургас или от експерти/служител на ОСЗ в съответните общински центрове. Наблюдението включва всички земеделски стопанства, отглеждащи упоменатите овощни насаждения с площ над 0,1 ха. Събирането на статистическата информация се провежда в периода от 22.12.2023 г. до 19.04.2024 г.

Подробна информация за текущите анкети е представена в разделите Структура на земеделските стопанства, Растениевъдство и Животновъдство на сайта на Агростатистика към МЗХ - https://www.agrostat.bg/ISASPublic.

Експертите от ОД”Земеделие” - Бургас, отговарящи за организирането и провеждането на статистическото наблюдение са:

Велина Савева – главен експерт 0879021043;

Катина Байчева – старши експерт 0879021028;

Светла Пулева – старши експерт 0879021066.

При възникнали въпроси и за повече информация, може да се свържете с експертите по агростатистика в ОД”Земеделие” - Бургас.

Уверявам Ви, че при провеждане на статистическите изследвания се спазват всички изисквания за защита на събраната информация. Индивидуалните данни са поверителни и те ще бъдат обработвани и използвани само за статистически цели. Същите ще бъдат публикувани в обобщен вид от МЗХ.

Предварително Ви благодаря за съдействието!
С уважение,


Лидия Станкова

Директор ОД “Земеделие” – Бургас
Anketi_Uvedomlenie_ZS_


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации