21.06.2024


СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-135 от 25.06.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността "ГЛАВЕН ЮРИСТКОНСУЛТ" Дирекция "АПФСДЧР”, ОД "Земеделие" - Плевен 744.05 KB
Бланки на декларации и заявление за кандитастване 72.55 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ - Дирекция „АПФСДЧР”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен 5.32 MB
ОБЯВА конкурс за длъжности при областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 213.95 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-450 от 01.12.2017 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" Дирекция "АПФСДЧР”, ОД "Земеделие" - Плевен 43.97 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-452 от 01.12.2017 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ", ОСЗ - Кнежа, ИРМ Искър 220.16 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Главен експерт - Дирекция „АПФСДЧР”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен 389.20 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността ст. експерт - ОСЗ - Кнежа, ИРМ Искър 601.02 KB
ОБЯВА конкурс за длъжности при областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 175.77 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-418 от 16.10.2017 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността младши експерт ГД "Аграрно развитие" ОД "Земеделие" - Плевен 180.04 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа