Skip Navigation Links.
Начало
Ръководство
Директор
Главен секретар
Структура
Органограма
История
Инспекторат
Дирекция "АПФСДЧР"
ГД "Аграрно развитие"
Общински служби "Земеделие"
Пресцентър
Новини
Предстоящо
Интервюта
Галерия
Събития
Най-ново
Официални документи
Доклади
Програми
Бюлетини
Финансови отчети
Други
Нормативни актове
Закони
Постановления
Наредби
Правилници
Проекти на нормативни актове
Обществени поръчки - профил на купувача
Предварителни обявления
Процедури
Публични покани
Обяви
Вътрешни правила
SearchResult
Връзка
Въпроси и отговори
Лява група страници
Антикорупция
Конфликт на интереси
Държавни институции
Неправителствени организации
Съкратени връзки
Административно обслужване
Карта на сайта
Контакти
Актуално
Обяви
Конкурси за работа
Възникнала грешка
Правна информация
Административно обслужване
Стандарти за административно обслужване и образци към тях
Издаване на административни актове при упражняване на нормативно установени права
Регистрационни режими
Административни услуги
Ползване на земеделските земи
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година
Белене
Гулянци
Долна Митрополия
Долни Дъбник
Искър
Кнежа
Левски
Никопол
Плевен
Пордим
Червен бряг
Процедури по чл. 37в и чл.37ж от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година
Белене
Гулянци
Долна Митрополия
Долни Дъбник
Искър
Кнежа
Левски
Никопол
Плевен
Пордим
Червен бряг
Процедури по чл. 37в и чл.37ж от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година
Белене
Гулянци
Долна Митрополия
Долни Дъбник
Искър
Кнежа
Левски
Никопол
Плевен
Пордим
Червен бряг
Процедури по чл. 37в и чл.37ж от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година
Белене
Гулянци
Долна Митрополия
Долни Дъбник
Искър
Кнежа
Левски
Никопол
Плевен
Пордим
Червен бряг
Процедури по чл. 37в и чл.37ж от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година
Белене
Гулянци
Долна Митрополия
Долни Дъбник
Искър
Кнежа
Левски
Никопол
Плевен
Пордим
Червен бряг
Процедури по чл. 37в и чл.37ж от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година
Белене
Гулянци
Долна Митрополия
Долни Дъбник
Искър
Кнежа
Левски
Никопол
Плевен
Пордим
Червен бряг
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година
Белене
Гулянци
Долна Митрополия
Долни Дъбник
Искър
Кнежа
Левски
Никопол
Плевен
Пордим
Червен бряг
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година
Белене
Гулянци
Долна Митрополия
Долни Дъбник
Искър
Кнежа
Левски
Никопол
Плевен
Породим
Червен бряг
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2014/2015 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2013/2014 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2012/2013 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2011/2012 година
Достъп до обществена информация
Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа