18.06.2024


Регистри по чл.75а от ППЗСПЗЗ за Община Гулянци землища: Милковица; Сомовит; Шияково и Дъбован 2.67 MB
Заповед на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник за стопанската 2014-2015 1.98 MB
Регистри по чл.75а от ППЗСПЗЗ за Община Левски 7.60 MB
Заповед на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на с. Българене, община Левски за стопанската 2014-2015 922.85 KB
Заповед на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на с. Обнова, община Левски за стопанската 2014-2015 937.57 KB
Заповед на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на с. Чомаковци, община Червен бряг за стопанската 2014-2015 1.23 MB
Регистри по чл.75а от ППЗСПЗЗ за Община Плевен землища: Беглеж; Бохот; Брестовец; Бръшляница; Буковлък; Върбица; Горталово; Гривица; Опанец 2.38 MB
Регистри по чл.75а от ППЗСПЗЗ за Община Червен бряг за землищата на Червен бряг; Бресте; Глава; Горник; Девенци; Койнаре и Лепица 4.56 MB
Регистри по чл.75а от ППЗСПЗЗ за Община Червен бряг за землищата на Радомирци; Ракита; Реселец; Рупци; Сухаче; Телиш и Чомаковци 4.81 MB
Заповед на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на гр. Червен бряг, община Червен бряг за стопанската 2014-2015 950.38 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа