18.06.2024


Протокол от 24.01.2024г. на комисията по определяне средно рентно плащане. 409.03 KB
Протокол от 26.01.2023 на комисията по определяне средно рентно плащане. 429.39 KB
Протокол от 28.01.2022 на комисията по определяне средно рентно плащане. 449.23 KB
Протокол от 29.01.2021 на комисията по определяне средно рентно плащане. 451.67 KB
Протокол от 21.01.2020 на комисията по определене средно рентно плащане. 570.79 KB
Протокол от 17.01.2019 на комисията по определене средно рентно плащане. 579.84 KB
Протокол от 18.01.2018 на комисията по определене средно рентно плащане. 572.26 KB
Протокол от 19.01.2017 на комисията по определене средно рентно плащане. 522.40 KB
Протокол от заседание на комисията за определяне средно рентно плащане през стопанската 2015-2016 за землищата в област Плевен 508.19 KB
Протокол от заседание на комисията за определяне средно рентно плащане през стопанската 2014-2015 за землищата в област Плевен 3.30 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа