НОВИНИ
 • 19.07.2022 г.
  Стартират теренни проверки на физическите блокове за кампания 2022 г.
  прочети >>
 • 18.07.2022 г.
  В периода 29 август - 21 септември 2022 г. могат да се подават заявления по схемата за отстъпка от стойността на акциза върху газьола за кампания 2022
  прочети >>
 • 13.06.2022 г.
  График за провеждане на информационно-разяснителна кампания, във връзка с процедурите по чл.37б и чл.37в от ЗСПЗЗ за стоп. 2022-2023 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


15.08.2022г. Решение №ПО-10-9 от 11 август 2022 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 85.50 KB
28.07.2022г. Заповед № РД-09-858/ 28.07.2022 г. за допълване на Заповед № РД 09-847/ 22.07.2022 г. на Министъра на земеделието, въвеждаща забрана за косене на трева, машинно почистване (мулчиране), включително и почистване на храсти, през периода от 25 юли до 7 август 2022 г. включително, с цел отстраняване на източниците на опасност за причиняване на пожари. 77.85 KB
28.07.2022г. Решение №ПО-10-8 от 28 юли 2022 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 105.00 KB
25.07.2022г. Заповед № РД 09-847/ 22.07.2022 г. на Министъра на земеделието, въвеждаща забрана за косене на трева, машинно почистване (мулчиране), включително и почистване на храсти, през периода от 25 юли до 7 август 2022 г. включително, с цел отстраняване на източниците на опасност за причиняване на пожари. 268.43 KB
22.07.2022г. Индикативни графици и списъци с физически блокове, определени за специализирани теренни проверки на територията на област Благоевград кампания 2022, съгласно заповед №РД 09-823/ 14.07.2022 г. на министъра на земеделието 334.33 KB
20.07.2022г. График за извършване на технически прегледи на земеделска и горска техника по населени места в област Благоевград за м. август 2022 г. 66.66 KB
15.07.2022г. Решение №ПО-10-7 от 14 юли 2022 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 94.50 KB
06.07.2022г. Решение №ПО-10-6 от 30 юни 2022 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 116.50 KB
27.06.2022г. График за извършване на технически прегледи на земеделска и горска техника по населени места в област Благоевград за м. юли 2022 г. 75.01 KB
06.06.2022г. График за извършване на технически прегледи на земеделска и горска техника по населени места в област Благоевград за м. юни 2022 г. 66.84 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. »
АДРЕС:

2700, гр. Благоевград 
ул. "Васил Коритаров" №2

тел. 073/882032 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък
от 8.00 до 18.30 часа


ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 9.30 до 12.00 часа


БАНКОВИ СМЕТКИХаресва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 419"

 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________