НОВИНИ
 • 30.11.2021 г.
  Правилник на министъра на земеделието, храните и горите въвежда изменения за Областните съвети по животновъдство
  прочети >>
 • 30.11.2021 г.
  Важно за собствениците и ползвателите на животновъдни обекти. Стартира нов модул на Интегрираната информационна система ВетИС
  прочети >>
 • 08.11.2021 г.
  В периода 8-26 ноември 2021 г. Общинските служби по земеделие ще приемат заявления на кандидатите по държавна помощ за COVID-19
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


17.12.2021г. Решение № ПО-10-12 от 17 декември 2021 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 105.50 KB
29.11.2021г. Протокол от проведен търг (първа тръжна сесия) за отдаване под наем за срок от една стопанска година на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд в област Благоевград за стопанската 2021/2022 година 486.47 KB
29.11.2021г. Решение № ПО-10-11 от 26 ноември 2021 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 95.00 KB
29.10.2021г. Решение № ПО-10-10 от 28 октомври 2021 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 120.00 KB
22.10.2021г. Заповед № РД-04-261/ 20.10.2021 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград за откриване на процедура за провеждане на търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд в област Благоевград, за срок от една стопанска година за стопанската 2021/ 2022 година и списък със свободни имоти с НТП "пасища, мери" и "ливади" 80.76 KB
22.10.2021г. Обява, документи и указания за провеждане на търг с тайно наддаване (първа тръжна сесия) за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд в област Благоевград, за срок от една стопанска годинаq за стопанската 2021/ 2022 година 148.10 KB
30.09.2021г. Решение № ПО-10-9 от 30 септември 2021 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 140.50 KB
24.09.2021г. Протокол от проведен търг с тайно наддаване /втора тръжна сесия/ за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от ДПФ за отглеждане на едногодишни полски култури, имоти по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ с начин на трайно ползване-стопански двор. 217.07 KB
27.08.2021г. Решение № ПО-10-8 от 26 август 2021 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 117.00 KB
26.08.2021г. Обява, документи и указания за провеждане на търг с тайно наддаване (втора тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от ДПФ в област Благоевград за стопанската 2021-2022 година за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 10 стопански години и имоти по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ с начин на трайно ползване - стопански двор - нива, за отглеждане на едногодишни полски култури и с начин на трайно ползване стопански двор - пасище, мера за ползване като пасище за срок от една стопанска година. 124.80 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. »
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

тел./факс 073/88 20 32 

0879409850

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часа


БАНКОВИ СМЕТКИХаресва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 410"

 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

Промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди 2011-2021 г.

__________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________