НОВИНИ
 • 03.09.2021 г.
  В периода 1-24 септември 2021 г. могат да се подават заявления по схемата за отстъпка от стойността на акциза върху газьола
  прочети >>
 • 10.08.2021 г.
  ВАЖНО! Параметри на проектите на споразумения за създаване на масиви за ползване по чл.37в и чл.37ж от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 г.
  прочети >>
 • 06.08.2021 г.
  В периода от 5 до 20 август се ограничава поддържането на постоянно затревените площи и обработваемите земи, в състояние годно за производство
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


24.09.2021г. Протокол от проведен търг с тайно наддаване /втора тръжна сесия/ за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от ДПФ за отглеждане на едногодишни полски култури, имоти по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ с начин на трайно ползване-стопански двор. 217.07 KB
27.08.2021г. Решение № ПО-10-8 от 26 август 2021 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 117.00 KB
26.08.2021г. Обява, документи и указания за провеждане на търг с тайно наддаване (втора тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от ДПФ в област Благоевград за стопанската 2021-2022 година за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 10 стопански години и имоти по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ с начин на трайно ползване - стопански двор - нива, за отглеждане на едногодишни полски култури и с начин на трайно ползване стопански двор - пасище, мера за ползване като пасище за срок от една стопанска година. 124.80 KB
26.08.2021г. Заповед № РД-04-109/ 25.08.2021 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване (втора тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от ДПФ в област Благоевград за стопанската 2021-2022 година за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 10 стопански години и имоти по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ с начин на трайно ползване - стопански двор - нива, за отглеждане на едногодишни полски култури и с начин на трайно ползване стопански двор - пасище, мера за ползване като пасище за срок от една стопанска година. 86.37 KB
24.08.2021г. График за извършване на технически прегледи на земеделска и горска техника по населени места в област Благоевград за м. септември 2021 г. 100.00 KB
02.08.2021г. График за извършване на технически прегледи на земеделска и горска техника по населени места в област Благоевград за м. август 2021 г. 66.78 KB
30.07.2021г. Решение № ПО-10-7 от 29 юли 2021 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 135.50 KB
15.07.2021г. Протокол от проведен търг с тайно наддаване /първа тръжна сесия/ за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от ДПФ за отглеждане на едногодишни полски култури, имоти по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ с начин на трайно ползване-стопански двор 320.00 KB
01.07.2021г. Протокол от 29.06.2021 г. на основание чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ за разпределяне на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община Якоруда за стопанската 2021/ 2022 г. 230.76 KB
01.07.2021г. Протокол от 28.06.2021 г. на основание чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ за разпределяне на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община Симитли за стопанската 2021/ 2022 г. 287.87 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. »
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

тел./факс 073/88 20 32 

0879409850

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часа


БАНКОВИ СМЕТКИХаресва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 400"

 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________


_________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________