НОВИНИ
 • 16.07.2024 г.
  31 юли 2024 г. е крайният срок за подаване на декларации по чл.69 от ППЗСПЗЗ от собственици на земеделски земи за стопанската 2024-2025 година
  прочети >>
 • 03.07.2024 г.
  Откриване на търг с тайно наддаване (първа тръжна сесия) за отдаване под аренда на свободни земеделски земи от ДПФ в област Благоевград за стопанската 2024/ 2025 година
  прочети >>
 • 02.05.2024 г.
  Активния сезон за противоградова защита със самолетен способ е открит в 9,00 ч. на 1 май 2024 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


22.07.2024г. График за извършване на технически прегледи на земеделска и горска техника по населени места в област Благоевград за м. август 2024 г. 69.39 KB
17.07.2024г. Заповед № РД 09-793 от 17 юли 2024 г. на Министъра на земеделието и храните за забрана за косене на тревата, машинно почистване (мулчиране), включително и почистването на храсти в периода от 18 юли до 18 август 2024 г. с цел отстраняване на източниците на опасност за причиняване на пожари 159.10 KB
03.07.2024г. Откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване (първа тръжна сесия) за отдаване под аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Благоевград, за стопанската 2024/ 2025 година за отглеждане на едногодишни полски култури, многогодишни фуражни култури - житни, бобови и техните смеси и зеленчуци, включително и за биологичното им производство, за срок от 10 стопански години, за отглеждане на съществуващи трайни насаждения, за срок от 5 стопански години, включително и за биологичното им производство и за създаване и отглеждане на трайни насаждения, включително и за биологичното им производство, за срок от 20 стопански години 3.76 MB
01.07.2024г. Протокол № РД-10-308/ 01.07.2024 г. за разпределяне по реда на чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община Якоруда 1.12 MB
01.07.2024г. Протокол № РД-10-307/ 01.07.2024 г. за разпределяне по реда на чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община Петрич 607.23 KB
01.07.2024г. Протокол № РД-10-306/ 01.07.2024 г. за разпределяне по реда на чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на община Сандански 1.21 MB
28.06.2024г. Решение № ПО-10-11 от 25 юни 2024 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 462.82 KB
24.06.2024г. График за извършване на технически прегледи на земеделска и горска техника по населени места в област Благоевград за м. юли 2024 г. 101.00 KB
14.06.2024г. Решение № ПО-10-10 от 13 юни 2024 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 104.00 KB
27.05.2024г. График за извършване на технически прегледи на земеделска и горска техника по населени места в област Благоевград за м. юни 2024 г. 103.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИХаресва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 450"

 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________