НОВИНИ
 • 08.08.2019 г.
  Информация за заболяването Африканска чума по свинете
  прочети >>
 • 19.07.2019 г.
  Областния консултативен съвет по плодове и зеленчуци в област Благоевград проведе заседание на 18 юли 2019 г.
  прочети >>
 • 10.07.2019 г.
  Консултативният съвет по животновъдство в област Благоевград проведе заседание на 9 юли 2019 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


15.08.2019г. ВАЖНО ЗА БИОЛОГИЧНИТЕ ОПЕРАТОРИ И ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 12.62 KB
07.08.2019г. Протокол от 07.08.2019 год. от проведен търг с тайно наддаване (първа тръжна сесия) за отдаване под аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури от стопанската 2019/ 2020 г. за област Благоевград 161.00 KB
30.07.2019г. График за дейността по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника м. Август 2019 г. 68.75 KB
25.07.2019г. Заповед № РД-04-36/24.07.2019 на Директора на ОД „Земеделие“- Благоевград, за изменение на Заповед № РД-07-35/28.06.2019 год. относно списък, неразделна част описан в т.2 от същата с която е открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване/ първа тръжна сесия/ за отдаване под наем или аренда на свободни зем. земи от ДПФ за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури за срок от 10 год. от стопанската 2019/2020 год. за област Благоевград. 63.62 KB
18.07.2019г. Р Е Ш Е Н И Е № ПО -10 - 07 от 17 юли 2019 година ЗА: Промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 109.00 KB
01.07.2019г. Протокол от Комисията по чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ за община Петрич за стопанската 2019/2020 г. 98.00 KB
01.07.2019г. Протокол за разпределяне на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на правоимащи с регистрирани животновъдни обекти на територията на община Сандански за стопанската 2019/2020 г. 140.50 KB
01.07.2019г. Протокол за разпределяне на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на правоимащи с регистрирани животновъдни обекти на територията на община Якоруда за стопанската 2019/2020 г. 254.00 KB
01.07.2019г. Обява за откриване на процедура за провеждане на търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) за стопанската 2019/2020 година за област Благоевград. 204.84 KB
21.06.2019г. Р Е Ш Е Н И Е № ПО -10 - 06 от 20 юни 2019 година ЗА: Промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 109.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. »
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

тел./факс 073/88 20 32 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часаБАНКОВИ СМЕТКИХаресва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 363"

 

     

_________________

_________________


АГКК

_________________
_________________

________________

_________________
_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________