НОВИНИ
 • 03.04.2024 г.
  Одобрен е географския обхват на окончателните специализирани слоеве ФБл, ПДП и ПЗП
  прочети >>
 • 18.03.2024 г.
  До 30 април 2024 г. е удължен срока за вписване в регистъра на тютюнопроизводителите
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Одобрен е обхвата на проекта на слой "Физически блокове" и "Постоянно затревени площи" за кампания 2023 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


17.04.2024г. Уведомление до г-жа Стефани Мариянова Начева за явяване в Областна дирекция "Земеделие" Благоевград в 7-дневен срок от датата на настоящата публикация. 86.65 KB
17.04.2024г. График за извършване на технически прегледи на земеделска и горска техника по населени места в област Благоевград за м. май 2024 г. 67.51 KB
28.03.2024г. Решение № ПО-10-06 от 28 март 2024 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 102.50 KB
25.03.2024г. График за извършване на технически прегледи на земеделска и горска техника по населени места в област Благоевград за м. април 2024 г. 113.00 KB
15.03.2024г. Решение № ПО-10-05 от 14 март 2024 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 114.50 KB
29.02.2024г. Списък със свободни имоти с НТП „пасища, мери“ и „ливади“ от държавния поземлен фонд, одобрен по чл. 37и, ал.2 от ЗСПЗЗ, за отдаване под наем или аренда за стопанската 2024/2025 година, на територията на област Благоевград 822.23 KB
23.02.2024г. Решение № ПО-10-04 от 22 февруари 2024 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 124.00 KB
09.02.2024г. Решение № ПО-10-03 от 8 февруари 2024 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 128.50 KB
18.01.2024г. Решение № ПО-10-02 от 18 януари 2024 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 109.00 KB
11.01.2024г. Решение № ПО-10-01 от 10 януари 2024 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 116.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИХаресва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 447"

 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________