НОВИНИ
 • 18.02.2021 г.
  Наръчник за подпомагане на земеделските стопани при кандидатстването им за директни плащания за кампания 2021 г.
  прочети >>
 • 08.01.2021 г.
  На вниманието на пчеларите и земеделските стопани-растениевъди! Новости в уведомяването при третирания с продукти за растителна защита.
  прочети >>
 • 17.12.2020 г.
  От днес, 17 декември 2020 г., земеделските стопани могат да подават възражения по специализираните слоеве „ФБ“ и „ПДП” за кампания 2020 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


26.02.2021г. График за извършване на технически прегледи на земеделска и горска техника по населени места в област Благоевград за м. март 2021 г. 105.50 KB
26.02.2021г. Решение № ПО-10-2 от 25 февруари 2021 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 122.50 KB
25.02.2021г. Заповед № РД 46-80/ 24.02.2021 г. на Министъра на земеделието, храните и горите за определяне на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на област Благоевград за стопанската 2021- 2022 година и списък със свободни имоти, съгласно Приложение №1 136.81 KB
29.01.2021г. Решение № ПО-10-1 от 28 януари 2021 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 135.00 KB
20.01.2021г. График за извършване на технически прегледи на земеделска и горска техника по населени места в област Благоевград за м. февруари 2021 г. 107.50 KB
18.12.2020г. Решение № ПО-10-11 от 18 декември 2020 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 111.00 KB
17.12.2020г. Заповед №РД 09-1023/ 15.12.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване проект на специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2020 г. 224.26 KB
15.12.2020г. Протокол от 14.12.2020 г. за провеждане на търг на основание чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд в област Благоевград (втора тръжна сесия) от стопанската 2020-2021 г. 618.07 KB
30.11.2020г. Р Е Ш Е Н И Е № ПО-10-10 от 27 ноември 2020 година за: Промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 125.50 KB
19.11.2020г. Обява, документи и указания за провеждане на търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд в област Благоевград, за срок от една стопанска година за стопанската 2020/ 2021 г. 154.16 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. »
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

тел./факс 073/88 20 32 

0879409850

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часа


БАНКОВИ СМЕТКИХаресва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 390"

 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________


_________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________