НОВИНИ
 • 26.03.2020 г.
  Възможност за извършване на пререгистрация на земеделски стопани он лайн с цел ограничаване движенията и облекчаване на животновъдите
  прочети >>
 • 26.03.2020 г.
  Актуална информация за преминаване през контролно-пропускателните пунктове
  прочети >>
 • 26.03.2020 г.
  Указания към бизнесоператорите по прилагане на противоепидемиологични мерки във връзка с COVID -19
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


01.06.2020г. График за извършване на технически прегледи по населени места в област Благоевград за месец юни 2020 г. 69.52 KB
29.05.2020г. Р Е Ш Е Н И Е № ПО-10-4 от 28 май 2020 година ЗА: Промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 110.50 KB
26.05.2020г. Обява, указания и документи за участие в търг във връзка със Заповед № РД-07-69/21.05.2020 год. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Благоевград за провеждане на първа тръжна сесия за отдаване под наем на земи от държавния поземлен фонд за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури за стоп.2020/2021 год. в област Благоевград. 154.75 KB
26.05.2020г. Заповед № РД-07-69/21.05.2020 год. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" - Благоевград за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване /първа тръжна сесия/ за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Благоевград за стопанската 2020/2021 година за отглеждане на едногодишни полски култури или многогодишни фуражни култури- житни, бобови и техните смеси за срок от 10 стопански години. 74.78 KB
30.04.2020г. Заповед № РД-07-42/ 18.03.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград, за назначаване на Експертни комисии на териториите на общинските служби по земеделие, за извършване на обследвания на посевите и издаване на констативни/ обикновени протоколи, за площи, засегнати от неблагоприятни климатични събития. 328.06 KB
30.04.2020г. Заповед № РД-07-41/ 18.03.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград, за назначаване на Експертни комисии на териториите на общинските служби по земеделие, за извършване на проверки на място за установяване на загинали селскостопански животни, в следствие на природни бедствия, и при необходимост издаване на констативни протоколи. 350.97 KB
28.04.2020г. Заповед № РД 09-351/22.04.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за удължаване срока за вписване на тютюнопроизводителите в регистъра по чл.4, ал.2 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия за реколта 2020 г. 450.33 KB
21.04.2020г. Р Е Ш Е Н И Е № ПО -10 - 3 от 16 април 2020 година ЗА: Промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 120.50 KB
15.04.2020г. Указания за прилагане на помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) 1407/2013 на обекти за търговия с храни за компенсиране на част от разходите за транспорт, логистика, сортиране, почистване, опаковка и други свързани с последваща реализация на оранжерийна продукция 2.33 MB
01.04.2020г. Съобщение до Mилена Линкова Бунцева 293.35 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. »
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

тел./факс 073/88 20 32 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часаБАНКОВИ СМЕТКИ

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 378"

 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

_________________
_________________

_________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________