НОВИНИ
 • 22.06.2021 г.
  Нормативно определени срокове по прилагане на разпоредбите на чл.37б и чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
  прочети >>
 • 17.06.2021 г.
  График за провеждане на информационно-разяснителна кампания, във връзка с процедурите по чл.37б и чл.37в от ЗСПЗЗ за стоп. 2021-2022 г.
  прочети >>
 • 15.06.2021 г.
  Важно за собственици и ползватели на земеделски земи! Краен срок за подаване на декл. по чл.69 и заявл. по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стоп. 2021-2022 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


09.06.2021г. График за извършване на технически прегледи на земеделска и горска техника по населени места в област Благоевград за м. юни 2021 г. 69.00 KB
09.06.2021г. Обява, документи и указания за провеждане на търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд в област Благоевград за стопанската 2021/ 2022 г. за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 10 стопански години, при условията и реда, определени в чл.47ж и следващите от ППЗСПЗЗ и имоти по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ с начин на трайно ползване - стопански двор - нива, за отглеждане на едногодишни полски култури и с начин на трайно ползване стопански двор - пасище, мера за ползване като пасище за срок от една стопанска година 124.74 KB
09.06.2021г. Заповед № РД-04-58/ 08.06.2021 г. за откриване на процедура за провеждане на търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд в област Благоевград за стопанската 2021/ 2022 г. за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 10 стопански години, при условията и реда, определени в чл.47ж и следващите от ППЗСПЗЗ и имоти по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ с начин на трайно ползване - стопански двор - нива, за отглеждане на едногодишни полски култури и с начин на трайно ползване стопански двор - пасище, мера за ползване като пасище за срок от една стопанска година 89.27 KB
28.05.2021г. Решение № ПО-10-5 от 27 май 2021 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 134.00 KB
13.05.2021г. Заповед № РД-04-50/ 13.05.2021 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград за обявяване настъпването на пожароопасен сезон за 2021 г. във всички земеделски територии в област Благоевград, считано от 01.06.2021 г. до 31.10.2021 г. 80.50 KB
07.05.2021г. График за извършване на технически прегледи на земеделска и горска техника по населени места в област Благоевград за м. май 2021 г. 105.50 KB
29.04.2021г. Решение № ПО-10-4 от 29 април 2021 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 114.00 KB
26.03.2021г. Решение № ПО-10-3 от 25 март 2021 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 128.00 KB
26.02.2021г. График за извършване на технически прегледи на земеделска и горска техника по населени места в област Благоевград за м. март 2021 г. 105.50 KB
26.02.2021г. Решение № ПО-10-2 от 25 февруари 2021 година за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 122.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. »
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

тел./факс 073/88 20 32 

0879409850

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часа


БАНКОВИ СМЕТКИХаресва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 394"

 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________


_________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________