16.06.2024

23.01.2024г. Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация в Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград за 2023 г. 278.69 KB
10.01.2023г. Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация в Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград за 2022 г. 278.89 KB
10.06.2022г. Политика за информираност и прозрачност при упражняване правото на достъп на физически и юридически лица до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор в Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград 439.89 KB
08.04.2022г. Направени разходи от Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31 март 2022 г. 76.77 KB
06.01.2022г. Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация в Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград за 2021 г. 272.34 KB
21.01.2021г. Информация, предоставяна повече от три пъти по реда на Глава трета от Закона за достъп до обществена информация 223.42 KB
20.01.2021г. Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация в Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград за 2020 г. 89.50 KB
09.06.2020г. Образци на заявление за достъп до обществена информация и искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване. 28.86 KB
09.06.2020г. Списък на информационните масиви и ресурси, използвани в Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград и Общинските служби по земеделие. 300.11 KB
29.05.2020г. Направени разходи от Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 33.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________